Depressie

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Er is sprake van een depressieve stemming als er gedurende een langere periode, een abnormale somberheid en/of een abnormale lusteloosheid bestaat, een verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.

Depressies zijn er in diverse soorten en maten en kan dus verschillend tot uiting komen. Depressies variëren zowel in sterkte (een beetje somber, tot zeer somber) als in de periode en frequentie (van af en toe somber tot wekenlang somber).

Regressietherapie en/of emotieve therapie kan helpen bij het proces om los te komen van depressies.

Symptomen van een depressie

 • Verminderde productiviteit
 • Concentratieverlies
 • Besluiteloosheid
 • Vermoeidheid of energieverlies
 • Gedachten over schuld
 • Gevoelens van waardeloosheid, minder zelfrespect
 • Interesseverlies (ook in activiteiten waar je voorheen interesse in had)
 • Sociaal terugtrek gedrag, verlies van interesse in de omgeving
 • Angstig gevoel
 • Gejaagd gevoel
 • Huilbuien
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies. Bij kinderen kan er sprake zijn van het uitblijven van de verwachte gewichtstoename
 • Verstoord slaappatroon, slapeloosheid of juist meer slapen dan normaal. Bij kinderen kan er sprake zijn van nachtmerries
 • Seksuele stoornissen: verminderde behoefte (libidoverlies)
 • Lichamelijke klachten: obstipatie of diarree
 • Suïcidaliteit zelfmoord gedachtes/neigingen

Symptomen van depressie bij kinderen

Een depressie kan ook voorkomen bij jongere kinderen. Van kinderen tussen de zes en twaalf jaar heeft 1 à 2% een depressie. (Bron: https://www.depressie.nl). Depressie bij kinderen kan zich anders uiten dan bij volwassenen. In plaats van somber en futloos zijn depressieve kinderen vooral prikkelbaar en druk. Over het algemeen worden jongens daarbij eerder onhandelbaar en meisjes vertonen vaker terugtrekgedrag.

Oorzaken van een depressie

Het is moeilijk om één oorzaak toe te wijzen aan een depressie. Vaak is het een combinatie van verschillende factoren en omstandigheden. Zoals:


Psychosociale factoren

Ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een echtscheiding, overlijden, ontslag, maar ook het krijgen van een kind en promotie kunnen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een depressie. Dit zijn gebeurtenissen die erg veel spanning en stress op kunnen roepen.


Psychische factoren

Het blokkeren van pijnlijke gevoelens en gedachten door onverwerkte (jeugd) ervaringen kunnen de kans op het ontstaan van een depressie vergroten.


Gebrek aan licht

Een specifieke vorm van depressie die verband houdt met het korter worden van de dagen ofwel de winterdepressie wordt met name veroorzaakt door een tekort aan licht. Dit is vaak goed te voorkomen middels lichttherapie.


Biogenetische factoren

Er is een erfelijke component die een rol speelt. Kinderen van ouders met een depressie hebben driemaal zoveel kans om zelf depressief te worden, dan kinderen van ouders die niet depressief zijn.


Organische factoren

Bepaalde medicijnen en verschillende soorten drugs (een aantal hoge bloeddruk medicijnen, slaapmiddelen, alcohol, amfetamine, cocaïne) staan bekend om het mogelijk veroorzaken van een depressie. Daarnaast bestaan er ook een aantal lichamelijke aandoeningen die de kans op het krijgen van een depressie kunnen vergroten (zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding).