Wat is emotieve therapie?

Emotieve Therapie is ontstaan vanuit de regressietherapie en is erop gebaseerd dat mensen een gevoelscentrum in hun buik hebben. Binnen deze therapie wordt ervan uitgegaan dat iedere problematiek in het 'nu' benaderbaar is en dus zonder herbeleving verwerkt kan worden.


De Sessiestructuur

Emotieve Therapie heeft een vaste sessiestructuur die we de Emotieve Sessiestructuur noemen. De Emotieve procestherapie bestaat uit 9 sessies:

 • Probleemgerichte intake
 • Angst-sessie
 • Boosheid-sessie
 • Verdriet-sessie
 • Liefde-sessie (verbinding met de ander)
 • Liefde-sessie (verbinding met jezelf)
 • Blijdschap-sessie (verbinding met het hier en nu)
 • Kernovertuiging-sessie
 • Afsluitende sessie

Toelichting op de sessiestructuur

De eerste bijeenkomst bestaat uit een lange probleemgerichte intake. In de sessies daarna behandelen we de basisafweermechanismen tegen ladingen: angst, boosheid en verdriet. Elke sessie bestaat uit het benaderen van MEL-punten die gekoppeld zijn aan het betreffende gevoelsmatig coping- en/of afweermechanisme. Een MEL-punt staat voor een mentaal deel (M), een emotie (E) en een lichaamsgevoel (L).

De volgorde van de eerste drie sessies is afhankelijk van het persoonlijke proces van de cliënt. De drie daarop volgende sessies (verbinding met de ander, verbinding met jezelf en verbinding met het hier en nu) zijn eveneens met elkaar uitwisselbaar. Ook hier is de volgorde afhankelijk van het proces van de cliënt. De volgorde van de laatste twee sessies staat vast.

(Bron: Het ES-structuurmodel. R.J.M. Duchateau 2003)


Wat is een gevoelscentrum?

In 1998 verscheen een boek van dr. Michael D. Gershon getiteld: 'The second brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine'. In dit boek toont hij aan dat er zich een autonoom zenuwstelsel in de darmwand bevindt. Klik hier voor het artikel: "Think twice: How the Gut's 'Second Brain' Influences Mood and Well-being" (Scientific American).

Binnen de Emotieve Therapie is gebleken dat we dit autonoom zenuwstelsel kunnen benaderen en gebruiken als een gevoelscentrum. Emotieve Therapie gebruikt logische en analytische technieken om ladingen, die het gevolg zijn van traumatische ervaringen, te neutraliseren in dit gevoelscentrum in de buik. Hierdoor houden beperkende gedachtes, gedragingen en gevoelens van onmacht op te bestaan. Een lading is een met energie geladen plek in het lichaam die bestaat uit een onmachtig deel en een gedraging. De gedraging is erop gericht om de persoon uit de onmacht te halen en heeft dus een positieve intentie. De ladingen zijn verankerd in drie basisemoties: angst, boosheid en verdriet. Tijdens de therapie sporen wij de MEL-punten op in het lichaam en neutraliseren ze in het gevoelscentrum, waarna de onmacht en de daaraan gekoppelde gedraging in het dagelijks leven ophouden te bestaan.

(Bron: Syllabus van de opleiding SER school voor emotieve therapie)

Waarvoor is de therapie te gebruiken?

Het doel van Emotieve Therapie is het begeleiden van cliënten bij het verwerken van onverwerkte ervaringen. Hiermee verdwijnen de daarmee verbonden problemen in het heden en wordt het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk.

Voor wie is emotieve therapie geschikt?

Deze therapie is geschikt voor cliënten met problemen op onder meer het gebied van emoties, relaties, seksualiteit, werk, lichaam en psycho-somatische klachten. De therapie is ook heel geschikt voor kinderen. In dat geval worden er alleen probleemgerichte sessies gedaan.

Resultaten

 • Je krijgt weer controle over je leven
 • Je krijgt meer rust
 • Je kunt makkelijker je grenzen aangeven
 • Je krijgt meer zelfvertrouwen
 • Psychosomatische klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen
 • Je voelt je vrijer en blijer

Verder nog nieuwsgierig naar de resultaten van emotieve therapie? Zie ervaringen

Werkwijze behandeling


Behandeltraject

Emotieve therapie bestaat uit een reeks van 9 sessies. Een sessie duurt gemiddeld 2 uur per keer en vind ongeveer eens per maand plaats. De totale behandelduur is gemiddeld 9 maanden.

De sessies hangen samen met elkaar en kunnen dus niet los georganiseerd worden. Het advies is dan ook om het behandeltraject af te maken. Een behandeltraject wordt altijd samen met u opgesteld op basis van uw wensen en behoeften.


Sessie duur

Een sessie duurt +/- 2 uur en bestaat uit en voorgesprek. De sessie zelf en een nagesprek als de reflectie op de sessie.


Intake/Eerste sessie

De eerste sessie bestaat uit een intake van +/- 2 uur. De eerste echte sessie vindt dus plaats in sessie 2. Tijdens de intake wordt er samen met u een plan van behandeling opgesteld.


Plan van behandeling

Dit plan stellen we samen op. In dit plan noteren we o.a.;

 • Problematiek
 • Prioriteren van de problematiek (waar wil de cliënt mee starten?)
 • Doelstellingen/ gewenste resultaten
 • Wat emotieve therapie inhoudt en hoe we dat toepassen

Met behulp van dit plan maken we de problematiek en de resultaten inzichtelijk. Ook kijken we samen of er vooruitgang zit a.d.h.v. de doelstellingen die we vooraf hebben opgesteld. Dit bekijken we tijdens de 9 sessies, waarbij we stilstaan bij wat u en de mensen om u heen ervaren aan verandering.