Pesten

Volwassen en kinderen die gepest worden, of in het verleden gepest zijn kunnen hiervan veel last van hebben. Zowel nu als in hun verdere leven.

Pesten kan een lichamelijke klachten veroorzaken. Vaak reageert het lichaam door het aanmaken van stresshormonen. Deze stresshormonen kunnen ervoor zorgen dat iemand in plaats van vluchten of vechten, bevriest of verlamt. Dit kan weer zorgen voor gevoelens als onmacht.

Vooral bij kinderen is pesten soms lastig te herkennen. Slachtoffers van pesters vertellen vaak niet dat ze gepest worden omdat ze zich schamen. Pesten is wat anders dan plagen. Bij pesten is er (in tegenstelling tot plagen), sprake van een machtsverschil en is er vaak één persoon de dupe.


De symptomen en het effect van pesten

Pesten kan een grote invloed hebben op kinderen en volwassenen. Zowel op kort termijn als in het verdere leven. Slachttoffers:

  • Ze zijn (vaak) alleen, worden uitgestoten en mogen niet meedoen
  • Lijken geen vrienden te hebben (zijn alleen in een groep/op school/op het werk)
  • Ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig uit
  • Ze vinden het moeilijk om hardop te praten (angstig, maken een onzekere indruk)
  • Het functioneren verslechterd (dit gaat plotseling of geleidelijk aan)
  • Fysieke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn
  • Kunnen moeilijk voor hunzelf opkomen
  • Willen niet meer naar school/werk
  • Vreugde verdwijnt uit het leven.

Hoe kan therapie helpen?

Regressietherapie en/of emotieve therapie kan cliënten helpen om de pestervaringen te verwerken dan wel het effect dat pesten kan hebben te reduceren en anders te reageren op situaties waarin er gepest wordt.