Wat is regressie?

Regressie is het herbeleven van vroegere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenaardigheden.

Regressie-therapeuten gebruiken herbelevingen voor het ophalen van vergeten en onverwerkte ervaringen die storend nawerken, maar ook voor het reactiveren van goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens.

Klachten als angsten, depressies, relatieproblemen en seksuele problemen hebben oorzaken. Ook storende karaktertrekken als luiheid of negatieve overtuigingen als "het is mijn schuld dat alles fout gaat,” hebben vaak oorzaken in het verleden. Hetzelfde geldt voor veel lichamelijke klachten.

Die oorzaken zijn we vaak vergeten. In die vergeten belevingen zitten emotionele wonden die nooit geheeld zijn, of ze waren aanleiding tot hardnekkige, half bewuste overtuigingen. Zulke overtuigingen veranderen slechts als we begrijpen hoe ze ontstaan zijn en waarom we ze hebben vastgehouden. Herbeleven met begrip vergemakkelijkt het loslaten van die overtuigingen. Na het opsporen en herbeleven van de onverwerkte ervaringen ontladen de emoties zich en ervaar je de samenhang tussen de ervaringen van toen en de klachten van nu.

Wat is regressietherapie?

Bij regressietherapie gaat de therapeut op zoek naar oude trauma's en onverwerkte ervaringen en probeert deze door middel van herbeleving te helen. Het actueel ervaren probleem wordt daarbij beschouwd als ingang naar een dieper liggende oorzaak.

De ervaringen waar in de regressietherapie mee wordt gewerkt kunnen komen uit dit leven, de prenatale tijd en geboorte, maar kunnen ook verder terug gaan.


Hoe ver gaan ervaringen terug?

De Regressiepraktijk kijkt naar diverse soorten ervaringen:

 • Het leven nu
 • De kindertijd
 • Als baby in de buik
 • Vorige levens


Vorige levens?

Ja dit klinkt bizar, maar ervaringen en herbelevingen kunnen soms verder terug gaan dan je denkt. Regressietherapeuten ontdekten vorige levens bij toeval. In plaats van de suggestie: "Ga terug naar het moment in je jeugd dat . . . ,” gaven zij de suggestie: "Ga terug naar de eerste keer dat .... .” Vaak volgde dan een traumatische sterfervaring in een andere tijd, een ander land, zelfs in het lichaam van het andere geslacht. Soms was het herbeleven en uiten van deze gebeurtenis voldoende om hardnekkige problemen te genezen. De eerste verslagen van deze ontdekkingen zijn uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. In 1978 verschenen de eerste boeken van therapeuten en een verslag van het eerste grote onderzoek. Dit noemen we reïncarnatietherapie.

Reïncarnatietherapie accepteert zulke merkwaardige ervaringen van cliënten. De resultaten rechtvaardigen dat. Een onderzoek liet zien dat meer dan de helft van de cliënten helemaal of bijna helemaal (en blijvend) van zijn klacht afkomt. Nog eens een kwart van de cliënten meldt dat de klachten minder zijn geworden, hoewel 70% van de cliënten al eerder vergeefs voor hun klacht waren behandeld, soms jarenlang.

Geloven in reïncarnatie hoeft niet. De therapie gaat uit van ervaringen, niet van een levensovertuiging. Als je hier niet voor open staat, dan hoeven we dit niet mee te nemen in de sessies.


Wat is trance?

Tijdens de sessies wordt gewerkt met trance. Trance is een natuurlijke staat van het bewustzijn, die we tijdens een sessie versterken om de ladingen in het onderbewustzijn naar boven te halen. Hierdoor zijn de ladingen fysiek te ervaren als MEL-punten zonder dat ze triggeren, waarbij inzicht verkregen kan worden in de oorsprong en functie ervan. MEL-punt staat voor een mentaal deel (M), een emotie (E) en een lichaamsgevoel (L).

Waarvoor is de therapie te gebruiken?

 • (Jeugd)trauma’s
 • Depressie en gevoelens van zinloosheid
 • Overgang
 • PTTS (Post Traumatisch Stress Syndroom)
 • Pesten
 • Faalangst
 • Huilbaby’s en kinderen
 • Remote sessies
 • Nasleep van ongevallen
 • Oorlogsgeweld
 • Verlies van naasten
 • Seksueel misbruik
 • Onbegrepen angsten
 • Relatieproblemen
 • Seksuele problemen
 • Karaktertrekken die ons dwars zitten en overtuigingen die ons vasthouden
 • Hardnekkige lichamelijke klachten zonder medische oorzaak

Voor wie is regressietherapie geschikt?

Regressietherapie is voor bijna* iedereen geschikt, maar vooral bijzonder geschikt voor cliënten die last hebben van negatieve gevoelens en/of gedachten die ze niet kunnen herleiden naar een direct duidelijke oorzaak. Bij regressietherapie mag je met gevoelens komen, zonder dat het verhaal daarachter duidelijk is.


*Voor wie is regressietherapie niet geschikt?

Regressietherapie voor psychiatrische cliënten opent ongetwijfeld mogelijkheden, maar vergt veel van de cliënt en de therapeut. De regressiepraktijk behandeld deze patiënten dan ook niet, zonder toestemming van de huidige behandelaar (--> integraal werken).

Resultaten

Resultaten van regressietherapie zijn, zoals bijna elke psychotherapie, te onderscheiden in:

 • mentale resultaten:
  toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip voor mensen, bevrijding van hardnekkige storende ideeën;

 • emotionele resultaten:
  innerlijke kalmte, zelfacceptatie en zelfvertrouwen, herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties (bv. kunnen genieten), uiten van emoties (bv. verdriet en kwaadheid);

 • lichamelijke resultaten:
  verdwijnen van psychosomatische spanningen en kwalen, d.w.z. lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald worden, zoals onvoldoende energie en weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, lichamelijke klachten zonder medische verklaring.

Werkwijze behandeling


Behandeltraject

De meeste cliënten nemen 3 tot 6 regressietherapiesessies af. Deze vinden ongeveer eens per maand plaats. De totale behandelduur is gemiddeld 3 tot 6 maanden.

In elke sessie kan een ander probleem of deel van een overkoepelend probleem worden aangepakt. De sessies staan dus in principe los van elkaar (tenzij anders gewenst). Een behandeltraject wordt altijd samen met u opgesteld op basis van uw wensen en behoeften.


Sessie duur

Een sessie duurt ongeveer 2,5 uur en bestaat uit een voorgesprek, de sessie zelf en een nagesprek als de reflectie op de sessie.


Intake/ Eerste sessie

Tijdens de eerste sessie vindt er altijd een intake plaats. De intake vervangt het voorgesprek. Deze intake duurt gemiddeld 15-45 minuten waardoor de 1e sessies zelf wat korter kan zijn. Het verschil in de tijdsduur is afhankelijk van uw situatie waar de regressietherapeut zich aan aanpast.