Remote sessies

Een remote sessie is een sessie ten behoeve van een ander.

Dit betekent dat de persoon waar het eigenlijk om gaat er niet bij is. Een randvoorwaarde voor een remote sessie is dat de cliënt nauw verbonden moet zijn met de persoon waarvoor de sessie bedoeld is.

Deze techniek is goed toe te passen bij personen die niet of moeilijk(er) aanspreekbaar zijn, zoals;

  • Personen met dementie
  • Personen met hersenbloeding/ afasie
  • Terminale patiënten, die te vermoeid zijn om te kunnen schrijven of hoorbaar te spreken
  • Geestelijk gehandicapten
  • Personen met autisme
  • Comapatienten
  • Kleine kinderen
  • Baby’s

Het doel van de sessie is meer duidelijkheid te krijgen wat de desbetreffende persoon voelt en ervaart. Het helpt om in te schatten wat hij/zij nodig heeft in zijn/haar situatie. Een remote sessie kan cliënten helpen om handvaten te krijgen in het kunnen benaderen, verzorgen, koesteren en helpen van de ander.

Opmerking: Bij een remote sessie wordt er altijd zorgvuldig gekeken of de sessie ethisch verantwoord is.

remote sessie