Veel gestelde vragen


Hier vindt u de antwoorden op de vragen die mij het meest worden gesteld. Als u een specifieke vraag heeft die nog niet beantwoord is door de rest van deze website dan staat hij wellicht hiertussen. Zo niet, dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

De vragen zijn onderverdeeld in vragen over praktische zaken en regressietherapie.


Praktische zaken

Heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig?
Nee

Hoe lang duurt een sessie?
Een sessie duurt gemiddeld tussen de 2 en 2,5 uur

Hoeveel sessies zijn er nodig?
Regressietherapie werkt vaak snel. Toch is het van te voren lastig om aan te geven hoeveel sessies er nodig zijn. Het hangt natuurlijk af van de aard van het probleem en wie je als persoon bent. Meestal zijn 3 tot 6 sessies genoeg, maar voor ingewikkelde problemen zal dit meer zijn.


Regressie

Ga je in hypnose?
Nee

Wat is trance?
Trance is een toestand van veranderd bewustzijn, een bewustzijn waarbij de aandacht zowel in het hier en nu, als in het toen en daar kan zijn.Het is een zeer gerichte vorm van concentratie die u kunt vergelijken met het lezen van een heel spannend boek of het zien van een boeiende film.

Weet ik achteraf wat ik heb meegemaakt?
Ja, omdat we gebruik maken van een lichte trance, maakt u alles bewust mee en weet u ook na de sessie wat er gebeurd is.

Moet je in reincarnatie geloven?
Geloven in reïncarnatie hoeft niet. De therapie gaat uit van ervaringen, niet van een levensovertuiging.

Kan iedereen deze therapie volgen?
In principe wel. De verbale communicatie is essentieel voor deze therapie, dus kunnen horen en spreken is van belang. De therapie is minder geschikt voor mensen die emotieonderdrukkende medicijnen gebruiken, slaapmiddelen of drugs, of mensen die psychotisch zijn of daar erg gevoelig voor zijn.


Emotieve therapie

Wat is een MEL punt?
Wanneer er door een trigger onverwerkte informatie (bv door een trauma van ooit) naar boven komt in het dagelijks leven. Kan de cli├źnt een gevoel van onmacht ervaren. Die spanning brengt in het lichaam (L staat voor lichaamsgewaarwording)) die vragen we op. Bij dat lichaamsgevoel kan er een emotie boven komen, de (E) Daaraan gekoppeld zit een mentaal deel (de woorden die erbij horen) de (M). Dit samen is de MEL van de onmacht.

Er is ook een MEL van de gedraging. Om te overleven hebben we geleerd om bij de pijn - bij de MEL onmacht- weg te komen dit brengt de MEL van de gedraging. Dat wil zeggen dat hier ook een Mentaal deel(M) een emotioneel deel (E) en een Lichamelijk deel (L) aan gekoppeld zijn. De MEL van de gedraging is dus je afweersysteem wat je ontwikkeld hebt om bij de pijn van de onmacht weg te komen. Deze 2 samen noemen we in de emotieve therapie een MEL-punt.

Wat is onmacht?
Iets waar je in kan schieten na een trigger. Voorbeelden van onmacht kunnen zijn:

 • Ik kan het niet
 • Ik wordt niet gehoord? Niemand luistert naar me
 • Ik wordt niet gezien
 • Wat ik ook doe, het is nooit goed
 • Ik ben alleen
 • Ik wordt niet serieus genomen

Wat is een gedraging?
Een gedraging is een gewoontepatroon waar je na een trigger als een reflex in kan schieten. Je kan het niet voorkomen het gebeurt, het overkomt je! voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Dichtklappen
 • Plots erg boos worden
 • Heel erg je best gaan doen/bv. bewijzen dat je het wel kan
 • Terugtrekken
 • Of juist aandacht vragen
 • Ik los het zelf wel op/goed worden in alleen zijn
 • Weglopen/vluchten